Az Alapítványról

Az Alapítvány neve: Musicalvarázs Alapítvány.

Az Alapítvány székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 27.

Az Alapítvány időtartama: Az Alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozta létre.


Az Alapítvány célja:

Az alapítvány célul tűzte ki, hogy gazdagítani kívánja az iskolai és iskolán kívüli művelődés és képzés lehetőségeit. Célja a fiatalokat ösztönözése a szabadidő kreatív eltöltésére, helyes életvitelre való nevelése, beszédtechnikai, színészmesterség, ének, tánc, zeneelméleti képzések lebonyolításával, prózai és zenés darabok bemutatásával segíteni az általános műveltség színvonalának emelkedését. Hagyományőrzés keretében a magyar drámairodalom darabjainak bemutatása, pedagógiai hasznosítása. Fiatal tehetségek, szerzők felkutatása, darabjaik bemutatása, színházi és filmes körökben való menedzselése. Fogyatékkal élő gyermekintézményekkel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttműködés, tapasztalataik hasznosítása, társintézményekkel való koprodukció. Külhoni magyar ajkú hasonló kezdeményezések csereprodukciója. Színházi, televíziós és filmes produkciók létrehozása, az elkészült produkciók bemutatása Magyarország területén, illetve külhoni magyarlakta, magyar ajkú területeken.


Az Alapítványhoz való csatlakozás lehetősége

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes korlátok között – jogi személy is csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet az Alapítvány bankszámlájára történő befizetéssel, illetve átutalással, a célok ellátásához szükséges dolgok (például felszerelések, eszközök) átadásával, vagyoni értékű jogok átruházásával. Az adományozó az adományt csak olyan feltételekhez kötheti, amelyek az Alapítvány célkitűzéseivel összhangban vannak. Az adományozott összegek és dolgok, jogok felhasználásáról a kuratórium dönt. Teljesíthetetlen vagy a célokkal össze nem egyeztethető feltétel esetén a kuratórium az adományt visszautasíthatja.


 

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai:

– név: Oroszi Orsolya Éva a kuratórium elnöke

– név: Horváth Csongor a kuratórium titkára

– név: Németh Dávid

– név: Kóczián Zita

– név: Schwartz Dávid János.

 .